بسیج دانشجویی

هفته بسیج مستضعفین گرامی باد
۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۴

هفته بسیج مستضعفین گرامی باد

هفته بسیج، بزرگداشت جان فشانی هایی است که برای سربلندی این سرزمین صورت گرفته است. بسیج، فهم درست اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است که با ظهور اسلام تولد یافته و در ملت های مسلمان رشد کرده است.
راه اندازی پایگاه واکسیناسیون جهاددانشگاهی
۱۲ آبان ۱۴۰۰ | ۲۱:۲۹

راه اندازی پایگاه واکسیناسیون جهاددانشگاهی

مرکز واکسیناسیون جهاد دانشگاهی به لیست مراکز واکسیناسیون دانشگاه علوم ‏پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان-شهر رشت اضافه شد.‏ همچنین علاوه بر دُز اول و دوم واکسن سینوفارم, دُز بوستر (دُز یادآور سوم) برای افراد متولد ۱۳۴۰ به قبل که حداقل ۴ هفته از نوبت واکسن دُز دوم آنها گذشته از ۱۹ آبان ۱۴۰۰ از نوع سینوفارم موجود است.