فرهنگی

اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی نیازمند شیوه‌های نوآورانه است

اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی نیازمند شیوه‌های نوآورانه است

سرپرست معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی گیلان با بیان اینکه برای اثر بخشی اقدامات فرهنگی ضروری است از شیوه‌های نوآورانه استفاده شود، گفت: کلید توفیق در انجام کارهای فرهنگی، حضور فعالانه دانشجویان در طراحی و اجرای برنامه‌هاست، باید شرایطی را فراهم کنیم تا دانشجویان با انگیزه و پشتکار به‌صورت داوطلبانه در برنامه‌های فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

ادامه مطلب