تماس با ما

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

«معاونت فرهنگی و دانشجویی»

وبسایت ها و شبکه های اجتماعی موسسه را برای دریافت جدیدترین اخبار و اطلاعات دنبال کنید:

 • وب سایت معاونت فرهنگی و دانشجویی موسسه

http://jdrasht.mfjd.ir/fa

 •  پیام رسان سروش معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه

http://sapp.ir/joingroup/OMFGYV2I1PsfrX0vl3EgUT65

 • پیام رسان تلگرام معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه

https://t.me/farhangi_jdrasht_ac_ir

 •  پیام رسان واتساپ معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه

https://chat.whatsapp.com/BBTlVpKef19JcsjUjl2Ps2

 • صفحه اینستاگرام موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

https://www.instagram.com/jdrasht_ac.ir/

 • صفحه اینستاگرام بسیج دانشجویی شهید تهرانی مقدم

https://instagram.com/jahad_info?utm_medium=copy_link

 • وب سایت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

http://jdrasht.ac.ir/fa

 • پیام رسان تلگرام موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

https://t.me/moasesejahaddaneshgahi

 • سامانه آموزش مجازی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

https://lms.jde.ir/login

 • سیستم جامع گلستان

https://edu.usc.ac.ir/home/Default.htm

 •  پورتال دانشجویی صندوق رفاه (وام دانشجویی)

https://bp.swf.ir/

 •  سامانه (آموزش مجازی جهاد دانشگاهی) امجد موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گیلان

http://amjad.jde.ir/glu/

 • شماره تماس : موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گیلان:

tel:01333448994-7