برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۴ ۱۶ کد : ۲۳
تعداد بازدید:۷۷

به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) صبح امروز مراسم پرفیض زیارت عاشورا در محل نمازخانه سازمان lجتمع آموزشی پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان برگزار گردید.

 

برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سازمان مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان به مناسبت دهه اول محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)